| shou机liu览 | RSS订阅
中国金属新wen网
当前位置: 首页 » 废金属 » 废铅 » 废铅jin日价格 » 正文

单位:元/吨
地区/品种 低价 高价 zhang跌
重庆 7100  7900  zhang50
陕西 7100  8000  zhang50
山西 7150  7950  zhang50
guang西 7050  7850  zhang50
jiang西 7050  7950  zhang50
湖北 7050  7950  zhang50
湖南 7050  7950  zhang50
四川 7100  7900  zhang50
山东 7200  8100  zhang50
河北 7100  8000  zhang50
福建 7050  7850  zhang50
guang东 7100  7900  zhang50
安徽 7100  8000  zhang50
河南 7100  8000  zhang50
jiang苏 6900  7800  zhang50
浙jiang 6950  7850  zhang50
上海 7050  7750  zhang50
jiang浙沪 6600  6800  ping
电动车电ping 8800  9000  ping
汽车铅酸电ping 8300  8500  ping
摩托车电ping 6700  6900  ping
mian维护电pingmi闭 7800  8000  ping

本文引用地址:http://www.metalnews.cn/fj/show-526275-1.html

[ 废金属搜索 ]  [ ]  [ 告诉好you ]  [ da印本文 ]  [ 关闭窗口 ]  [ fan回顶部 ]

相关分leiliu览